23 augustus 2021

19 augustus 2021 – Inrichting Openbaar gebied Oosterdoksstraat en Annie M.G. Schmidstraat Oosterdokseiland

Gelijktijdig met de afbouw van het kantoorgebouw van Booking.com en de appartementen, wordt er ook gewerkt aan de aanleg van het openbaar gebied. Het openbaar gebied wordt in een aantal fases aangelegd. De eerste fase loopt van maandag 23 augustus 2021 tot en met vrijdag 24 september 2021.

Deze eerste fase omvat de definitieve inrichting van de Oosterdoksstraat, tussen de hoofdentrée van TomTom en de in- en uitrit van de parkeergarage Oosterdok, alsmede de herinrichting van de Annie M.G. Schmidtstraat (geel gearceerd gebied op bijgevoegde kaart).

Dit betekent voor u dat de betreffende werkgebieden worden afgesloten voor alle verkeer en de rijrichting in de Willem Frederik Hermanstraat omgedraaid zal worden.

De Annie M.G. Schmidtstraat zal worden ingericht als voetgangersgebied conform het goedgekeurde Definitief Ontwerp Openbare ruimte. Pas na de openstelling van de Oosterdoksstraat (bouwterrein kavel 5b/6), zal de rijrichting in de Willem Frederik Hermanstraat weer omgedraaid worden.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden wijzigingen in de verkeerssituatie middels borden aangegeven. Wij blijven u informeren over actuele (bouw-)werkzaamheden via www.oosterdokseiland.nl/bouw.

Uiteraard doen wij er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar wij kunnen niet uitsluiten dat u van de werkzaamheden enige hinder zult ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u over de werkzaamheden vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Aroug, per e-mail m.aroug@oosterdokseiland.nl of via telefoonnummer 06-538 222 32.