25 oktober 2017

31 Oktober: informatieavond Oosterdokseiland

×         Tijd:               Dinsdagavond 31 oktober
×         Start:             Inloop 18:45 // Plenaire deel 19:00 // start informatiemarkt 19:30
×         Einde:            Rond 20:30
×         Locatie:         OBA, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143 te Amsterdam – Prinsen- en Keizerzaal (6e verdieping)

Op dinsdag 31 oktober vindt de informatiebijeenkomst over de bouw van kavel 5b/6 op Oosterdokseiland plaats. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de ontwikkelaar Oosterdokseiland Ontwikkeling Amsterdam C.V., onderdeel van BPD gebiedsontwikkeling.

Deze informatiebijeenkomst is voornamelijk gericht op de eerste fase van de bouw, die loopt van medio november 2017 tot en met mei 2018.

Bij een volgende informatiebijeenkomst in april 2018 willen we u graag informeren over de bouwactiviteiten die gepland staan vanaf juni 2018.

Programma

De avond bestaat uit twee losse delen. U kunt deze in samenhang en ook los van elkaar bezoeken. Er is een plenair deel dat start om 19:00 en duurt tot 19:30. De informatiemarkt start direct aansluitend om 19:30 en eindigt om 20:15. Daarna sluiten we de avond af, en zijn rond 20:30 uur klaar.

Vanaf 18:45 bent u van harte welkom bij de inloop, waar een kopje koffie of thee voor u klaarstaat.

Plenaire deel

In de vorm van een interview met architect, projectdirecteur en realisatiemanager krijgt u een goed overzicht van het gebouw en de verschillende functies in het gebouw, de globale planning van de bouw over de gehele bouwperiode en een gedetailleerde planning van de eerste fase van de bouw. Ook krijgt u inzicht wanneer de werkzaamheden gepland staan, en wat de invloed is op de bereikbaarheid van Oosterdokseiland en omgeving.

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt heeft u gelegenheid zich verder te laten informeren over de bouwwerkzaamheden, en uw vragen te stellen aan verschillende leden van het projectteam. Tijdens de informatiemarkt  ligt de focus op de eerste fase van de bouw, die loopt tot en met mei 2018. De volgende tafels zijn te bezoeken:

–        Tafel Gebouw: met een maquette van het gebouw

–        Tafel Bouw en planning: informatie over bouwaanpak, bouwactiviteiten en planning

–        Tafel Bereikbaarheid: informatie over bereikbaarheid ODE, alternatieve routes, tijdelijke afsluitingen

–        Tafel Omgevingscommunicatie: kennismaken omgevingsmanager, inschrijven nieuwsbrief

Terugkoppeling informatiebijeenkomst en planning nieuwe bijeenkomst april 2018

In de week van 13 november ontvangt u van ons een digitale terugkoppeling van de informatiebijeenkomst. Informatie over het gebouw, de planning, bouwactiviteiten en impact hiervan op de omgeving ontvangt u op een overzichtelijke manier. Deze informatie is ook terug te vinden op deze site.

De volgende bouwfase start vanaf juni 2018. In april 2018 plannen wij een nieuwe informatiebijeenkomst om u bij te praten over de bouwactiviteiten.

Blijf op de hoogte

Bent u niet in de gelegenheid om de 31e langs te komen, dan kunt u altijd op de hoogte blijven via deze website. U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief.