19 mei 2021

Bouwupdate Mei 2021

Nadat in maart het gebouw flink op hoogte is gekomen (hoogste punt bereikt), is afgelopen maand benut om de zijkanten van het gebouw af te werken. Zo zijn nu alle gevels wind- en waterdicht gemaakt. Lees het artikel over Scheldebouw, de gevelspecialist die een gevel waarin water, lucht en wolken worden weerspiegeld realiseerde. Met de nodige technische uitdagingen.

Lees hier het artikel over Scheldebouw


Kantoren

Het totale gebouw is opgesplitst in verschillende ‘delen’, verdeeld over 11 verdiepingen. Deze verschillende kantoorgedeeltes krijgen ieder straks een geheel eigen uitstraling. Inmiddels zijn op verschillende verdiepingen al de kozijnen geplaatst en ook de vloer wordt steeds kleurrijker door vloerbedekking tegels in opvallende kleuren. Iedere ruimte wordt zo uniek.

Op de 4e verdieping is inmiddels gestart met het plaatsen van het meubilair, zoals bankjes en pantry’s. De interieurbouwers werken per verdieping van beneden naar boven om alles in gereedheid te brengen. Daarna starten ze met het volgende ‘deel’ om weer van beneden naar boven verder te werken. Ook de traphekken in twee trappenhuizen zijn inmiddels geplaatst.

 

 

 

Appartementen
Eind mei wordt, door aannemer Sorba, gestart met het sluiten van de gevels van de appartementen. De gevelpanelen en puien met triple glas worden van boven naar beneden aangebracht. Wanneer ook deze geplaatst zijn, is het hele gebouw afgesloten en voorzien van gevels. Daarna volgt de afwerking van de appartementen. De verkoop van de appartementen loopt ondertussen door via www.ode-apartments.nl

 

Inrichting openbaar gebied

In 2005 is voor de hele openbare ruimte op het Oosterdokseiland een ‘inrichtingsplan openbaar gebied’ vastgesteld. Doordat de bebouwing van kavel 5b/6 vanwege de crisis langer op zich heeft laten wachten en de bebouwingscontouren zijn aangepast, was er een noodzaak om het inrichtingsplan bij te stellen. Tevens kwam vanuit de omgeving en de gemeente het verzoek om extra groen toe te voegen. Voor het extra groen is in nauwe samenspraak met de boomexperts van de gemeente Amsterdam het type bomen en de uitvoering van de plantvakken (boombunkers) afgestemd om zeker te weten dat de aan te planten bomen levensvatbaar zijn.

 

De afgelopen maand is het Definitief Ontwerp (DO) van het openbaar gebied afgerond. Naar verwachting zal na de zomer van 2021 gestart worden met de aanleg van het eerste stuk definitieve bestrating in de Ton de Leeuwstraat. De aanleg van het openbaar gebied zal gefaseerd worden uitgevoerd in lijn met de afbouw van het kantoor (Booking.com City Campus) en de woningen (Ode Apartments).