14 maart 2018

Hervatting heiwerkzaamheden: maandag 19 maart

We hervatten maandag 19 maart  de heiwerkzaamheden (slaan van heipalen). Tegelijkertijd gaan we door met het boren van palen in de grond, waarmee in de loop van januari al gestart was. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot eind april, wanneer het volgens planning gereed moet zijn.

De heipalen worden vooral geslagen bij de damwand langs het water, verder weg van de bestaande bebouwing op Oosterdokseiland. We verwachten dat trillingen nauwelijks voelbaar zullen zijn en het geproduceerde geluid vergelijkbaar is met de vorige periode van heien. Rondom de bouwput vindt monitoring plaats op geluid en trillingen, net als dat eerder is gebeurd.

We realiseren ons dat dit op korte termijn wordt aangekondigd. Deze week zijn de betrokken partijen met deze aanpak akkoord gegaan. Vooruitlopend hierop hebben we voorbereidingen getroffen om zo snel mogelijk te kunnen starten.