17 maart 2020

Bouwupdate maart 2020

De bouw van het hoofdgebouw vordert gestaag en er wordt inmiddels al gewerkt aan de  6e verdieping. Met daarna nog 4 verdiepingen te gaan is de verwachting dat eind 2e kwartaal 2020 voor dit deel van het gebouw het hoogste punt wordt bereikt.

Installaties
Rond oktober 2020 zal er warmte in het gebouw worden gebracht, zodat kwetsbare materialen op de juiste wijze kunnen worden aangebracht. Daartoe worden de installaties aangebracht die de warmte naar alle hoeken van het gebouw zal brengen. Een belangrijk deel van de gevels is dan aangebracht.

Logistiek
Er staan 6 bouwkranen op het terrein en de logistiek over water en land is zodanig georganiseerd dat er nooit veel vrachtwagens tegelijk hoeven te wachten op de Ruijterkade. De materialen worden buiten de ring verzameld en op tijd afgeroepen.