Bereikbaarheid

Het bouwterrein heeft per april 2018 zijn definitieve omvang bereikt. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid. Oosterdokseiland en omgeving blijven bereikbaar tijdens de bouw, al is dat vaak anders dan men gewend is. Halverwege 2021, bij oplevering van het gebouw en de openbare ruimte, komen de buiten gebruik genomen straten en verbindingen allemaal weer terug.

Wat betekenen de bouwactiviteiten voor de bereikbaarheid?

  • NEMO brug is altijd bereikbaar via tijdelijke verbindingsbrug
  • Vanaf januari 2018 is de verbinding over de Oosterdoksdraaibrug gestremd, ca. 2,5 jaar. Omleidingen voor fietsers en voetgangers.
  • Parking Centrum Oosterdok blijft altijd bereikbaar voor abonnementhouders, vergunninghouders en bewoners met parkeerplaats.
  • Vanaf april 2018 is de aanrijroute naar Oosterdokseiland over Piet Heinkade en de De Ruijterkade gestremd. Omleidingen voor auto en ander verkeer.
  • Naar verwachting kan het verkeer met bestemming Parking Centrum Oosterdok in juni 2019 weer de route via de spooronderdoorgang gebruiken.
  • Parking Centrum Oosterdok heeft verschillende maatregelen achter de hand om Oosterdokseiland zo goed mogelijk bereikbaar te houden (bijv inzetten verkeersregelaars, actief social media beleid en tariefsdifferentiatie).
  • Nood- en hulpdiensten hebben in geval van een calamiteit altijd toegang tot het bouwterrein om Oosterdokseiland te kunnen bereiken.

Hieronder zijn de omleidingsroutes voor fiets, voetganger en autoverkeer in één kaart samengebracht. Onder het kopje downloads zijn deze en andere omleidingskaarten in zowel JPG als PDF formaat beschikbaar. De kaarten kunnen vrijelijk worden gebruikt voor eigen communicatie via bijvoorbeeld e-mail of social media.

 

De aanrijroute naar Parking Centrum Oosterdok zal naar verwachting begin juni 2019 via de Piet Heinkade en de De Ruijterkade lopen. Het is dan niet meer mogelijk om de Parking te bereiken via de Oosterdoksstraat. De nieuwe inrit van de parkeergarage wordt dan ook in gebruik genomen.

 

Definitieve omvang bouwterrein bereikt

Met de afsluiting van de spooronderdoorgang op 9 april 2018 heeft het bouwterrein zijn definitieve omvang bereikt. Het is onvermijdelijk voor het maken van dit gebouw en de uitbreiding van de parkeergarage dat delen van straten onderdeel van het bouwterrein worden. Dit heeft impact op de bereikbaarheid van Oosterdokseiland en omgeving. Zo is de verbinding via de Oosterdoksdraaibrug per 9 januari 2018 voor langere tijd uit bedrijf genomen. De afsluiting van de eerder genoemde spooronderdoorgang heeft vooral gevolgen voor de bereikbaarheid van het Oosterdokseiland en Parking Centrum Oosterdok. Dergelijke ingrijpende maatregelen worden niet licht genomen.