Bereikbaarheid

Het bouwterrein heeft per april 2018 zijn definitieve omvang bereikt. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid. Oosterdokseiland en omgeving blijven bereikbaar tijdens de bouw, al is dat vaak anders dan men gewend is. Bij oplevering van het gebouw en de openbare ruimte, komen de buiten gebruik genomen straten en verbindingen allemaal weer terug.

Wat betekenen de bouwactiviteiten voor de bereikbaarheid?

  • De NEMO brug is altijd bereikbaar via de tijdelijke verbindingsbrug
  • Sinds januari 2018 is de verbinding over de Oosterdoksdraaibrug gestremd, er gelden omleidingen voor fietsers en voetgangers.
  • Parking Centrum Oosterdok blijft altijd bereikbaar voor abonnementhouders, vergunninghouders en bewoners met parkeerplaats.
  • Vanaf half juli 2020 is de aanrijroute naar Oosterdokseiland over Piet Heinkade en de De Ruijterkade gestremd. Er gelden omleidingen voor auto en ander verkeer.
  • Naar verwachting kan het verkeer met bestemming Parking Centrum OosterdokĀ in december 2020 weer de route via de spooronderdoorgang gebruiken.
  • Parking Centrum Oosterdok heeft verschillende maatregelen achter de hand om Oosterdokseiland zo goed mogelijk bereikbaar te houden (bijv. inzetten verkeersregelaars, actief social media beleid en tariefsdifferentiatie).
  • Nood- en hulpdiensten hebben in geval van een calamiteit altijd toegang tot het bouwterrein om Oosterdokseiland te kunnen bereiken.

Hieronder, in de kaart die vanaf half juli 2020 geldt, zijn de omleidingsroutes voor fiets, voetganger en autoverkeer samengebracht. Onder het kopje downloads zijn deze en andere omleidingskaarten in zowel JPG als PDF formaat beschikbaar. De kaarten kunnen vrijelijk worden gebruikt voor eigen communicatie via bijvoorbeeld e-mail of social media.