Veel gestelde vragen

Actuele vragen 2022

Hoe ziet de nieuwe route eruit?

Lees meer op deze pagina.

Hoe lang duurt deze gewijzigde verkeerssituatie?

De inschatting is dat deze situatie duurt tot Q4 2022.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over de (bereikbaarheid van de) parkeergarage?

Bij vragen over de (bereikbaarheid van de) parkeergarage kunt u contact opnemen met de beheerder van Parking Centrum Oosterdok, het bedrijf Inpublic, bereikbaar op telefoonnummer 010-303 18 60.

Waarom is er een vertraging opgetreden in de bouw van het gebouw op kavel 5b/6?

De extra vertraging is ontstaan bij de ruwbouw van de 4verdieping en de bouwtijdverlenging als gevolg van het uitgebreide en complexe inbouwpakket van de Booking.com campus. Dit, in combinatie met mogelijke gevolgen van de Covid-19 situatie, resulteert in een latere oplevering van het kantoorgebouw en de openbare ruimte dan eerder is gecommuniceerd.

Wanneer is de verwachting dat de bouw op kavel 5b/6 klaar is?

Volgens de huidige inschatting zal de oplevering van het kantoorgebouw en de openbare ruimte in Q4 2022 plaatsvinden.

Bij wie kunnen omwonenden/ondernemers terecht met vragen over het Oosterdokseiland (niet over de bouwplaats en omgeving)?

Deze vragen kunt u stellen aan Wies Daamen, gebiedsregisseur bij Stadsdeel Centrum Amsterdam: w.daamen@amsterdam.nl

Bij wie kunnen vragen gesteld worden over de voortgang van de bouw, de bouwplaats en de brugafsluiting naar de Dijksgracht (Oosterdoksdraaibrug)?

Vragen over de bouw/planning /brugafsluiting kunnen gesteld worden aan de projectsecretaris van de ontwikkelaar (OOA) via het e-mailadres office@oosterdokseiland.nl. De ontwikkelaar zal (afhankelijk van de inhoud van de vraag) uw vragen beantwoorden of u doorverwijzen.

Neemt Booking.com nog wel z’n intrek in het gebouw nu de crisis de toeristische branche zo hard heeft getroffen?

Ja, er zijn geen veranderingen in de plannen en Booking.com neemt nog steeds zijn intrek in het gebouw. De nieuwe Booking.com campus op Oosterdokseiland past in de langetermijnstrategie van het bedrijf om het merendeel van de medewerkers in Amsterdam weer samen onder één dak te brengen. Het doel hierbij is om samenwerking en operationele efficiëntie te verbeteren, en tegelijkertijd de bredere ambities van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid te ondersteunen.

Op welke website vind ik informatie over de voortgang van de bouw?

Kijk voor actuele informatie over de bouw op www.oosterdokseiland.nl/bouw. Na inschrijving voor de nieuwsbrief ontvangt u regelmatig een update over de bouw en de directe omgeving (Oosterdokseiland).

Zijn er nog meer aanpassingen aan de verkeerssituatie op en rond het Oosterdokseiland gepland in deze periode?

Zoals bekend zijn er meerdere verkeersprojecten gaande of in planning in de omgeving van het Oosterdokseiland. Als een planning van een project wijzigt dan vindt er coördinatie plaats via stadsregie.

Als er werkzaamheden in de openbare ruimte gaan gebeuren vraagt de uitvoerder daarvan daarvoor een vergunning aan (WIOR). Verplicht onderdeel daarvan is een  BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie). Stadsregie beoordeelt een BLVC-plan op het aspect bereikbaarheid waarbij gekeken wordt naar de omliggende (verkeers-)projecten en evenementen.

Informatie over de stand van zaken en contactgegevens van de omliggende verkeersprojecten:

– https://www.amsterdam.nl/projecten/verkeersprojecten/

De actuele en geplande wegwerkzaamheden kunt op vinden via onderstaande link

–  https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/wegwerkzaamheden/

Bereikbaarheid

Hoe zit het met de bereikbaarheid tijdens de bouwactiviteiten?

De bouwactiviteiten hebben invloed op de bereikbaarheid van het Oosterdokseiland. Rondom de bouwput zijn de straten onderdeel geworden van het bouwterrein. Ook is de Oosterdoksdraaibrug hierdoor niet langer bereikbaar voor voetgangers en fietsers.

De actuele omleidingsroutes voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer zijn te vinden onder downloads op deze website. De kaarten kunnen vrijelijk gebruikt worden voor bijvoorbeeld e-mail en social media.

In geval van nood, kunnen de hulpdiensten het Oosterdokseiland nog voldoende bereiken?

De nood- en hulpdiensten zoals brandweer en politie zijn vanaf het begin betrokken bij de bouw. Dit betekent dat de bouwplannen in geval van een noodsituatie de bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten van het Oosterdokseiland voldoende waarborgen.

Bij de afsluiting van de Oosterdoksstraat is er altijd een vrije route beschikbaar voor nood- en hulpdiensten over het bouwterrein. Het bouwproject garandeert deze route. De hulpdiensten hebben een aparte sleutel en kunnen in geval van nood altijd de bouwhekken openen.

Hoe zijn de aanrijroute voor auto's en ander (gemotoriseerd) verkeer naar Oosterdokseiland?

Sinds september 2021 wordt het verkeer naar het Oosterdokseiland via gele bebording omgeleid naar de Oosterdoksstraat via Kattenburgerstraat – Prins Hendrikkade – ODE brug.De aan- en afrijroute naar de parkeergarage loopt dan niet meer via de Piet Heinkade over de Ruijterkade, maar via de Oosterdokskade.

Ander verkeer  (bijv. logistiek voor bedrijven en instellingen en bussen en taxi’s voor hotel) rijdt via een lus langs Conservatorium en OBA naar de kade toe en neemt de eerste straat rechts weer terug naar de Oosterdoksstraat.

Voor de bedrijven en bewoners aan de Ruijterkade verandert de aanrijroute niet. Ook bouwverkeer blijft rijden via de Piet Heinkade en Ruijterkade Oost.

Hoe wordt voorkomen dat de bereikbaarheid van de parkeergarage verslechtert tijdens de bouw?

InPublic, de beheerder van de parkeergarage, stuurt allereerst  op het bereikbaar houden van  het Oosterdokseiland. Dan wordt geprobeerd de beschikbare capaciteit optimaal te benutten. Kortparkeerders in de garage komen ook langs als klant van bedrijven en instellingen op het Oosterdokseiland.

Maatregelen die InPublic neemt zijn:

  • Inzet verkeersregelaars: in drukke (vakantie)periodes aanwezig, anders op afroep
  • Tariefdifferentiatie in drukke periodes
  • Social media / website: communicatie te verwachten drukte en actief advies geven wel/niet te komen
  • Tijdelijke vermindering aantal beschikbare parkeerplekken: parkeergarage eerder op ‘vol’

Welk stuk van de Oosterdokskade is afgesloten en is onderdeel van het bouwterrein?

De Oosterdokskade tussen de spooronderdoorgang en de uitgang van de parkeergarage ter hoogte van het Conservatorium is vanaf eind september 2021 afgesloten en onderdeel van het bouwterrein.

Hoe zit het met de projecten in de omgeving?

Bij het Centraal Station vindt een groot meerjarig project plaats, De Entrée. Ook zijn er andere gemeentelijke projecten in de omgeving actief, of gaan nog actief worden de komende jaren. Niet alle projecten beginnen op hetzelfde moment.

Er is meer informatie over planning, werkzaamheden en impact op de omgeving te vinden op de gemeentelijke projectpagina: https://www.amsterdam.nl/projecten.

Onderaan de pagina is een kaart waarop u kunt inzoomen, en meer informatie over de verschillende omgevingsprojecten kunt inwinnen.

Op welke manier vindt er afstemming plaats tussen de verschillende omgevingsprojecten?

De gemeente heeft een werkgroep bereikbaarheid Oosterdokseiland in het leven geroepen. In deze werkgroep vindt concreet afstemming plaats over de verschillende werkzaamheden in de omgeving van Oosterdokseiland. Onder andere de riviercruises, het project Ruijterkade Oost (extra halteerplekken touringcars), bouwproject Kavel 5b/6, riviercruises en gebiedsteam 1011 zijn in de werkgroep vertegenwoordigd.

Hoe blijf ik op de hoogte?

De website www.oosterdokseiland.nl/bouw is het startpunt voor uw vragen over onze bouwactiviteiten. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief, zo blijft u op de hoogte via een bouwupdate.

Bouw

Wat zijn de werktijden op de bouwplaats?

De werktijden zijn van 07:00-19:00 uur, maandag t/m zaterdag. Deze werktijden worden door de gemeente Amsterdam stadsbreed aangehouden om bouwprojecten zo snel mogelijk te kunnen realiseren. De zaterdag wordt gebruikt afhankelijk van de werkzaamheden. De aanvoer van materialen kan wel buiten deze tijden plaatsvinden.

Nachtelijke werkzaamheden kunnen nodig zijn tijdens het storten van het beton. De verwachting is dat er +/- 1 maal per week na 19:00 doorgewerkt moet worden op het beton te ‘vlinderen’.  Hiervoor wordt een ontheffing verleend door de Gemeente Amsterdam.

Hoeveel bouwverkeer kunnen we verwachten?

Om de verkeersdruk van het bouwverkeer te verminderen, vindt een deel van de bouwlogistiek plaats over het water. Voor het ontgraven van de bouwput vindt het grootste deel van de grondafvoer per boot plaats. Een klein deel van de ontgraven grond is over de weg afgevoerd. Ook de heipalen zijn voor het grootste deel per ponton aangevoerd.

Het bouwverkeer rijdt de route Piet Heinkade – Ruijterkade Oost naar het bouwterrein. Als de Oosterdoksstraat deels is afgesloten blijft het bouwverkeer deze route rijden.

Gebouw en omgeving

Hoeveel kantoorruimte, woonruimte en voorzieningen komen er in het nieuwe gebouw?

Totaal: 72.500 m2

  • 63.500 m2 kantoor
  • 7.500 m2 woningen: 41 appartementen
  • 1.500 m2 publiek toegankelijke voorzieningen (vergelijkbaar qua grootte met 1,5 maal Albert Heijn )

Komen alle straten weer terug als het gebouw af is?

In de eindsituatie komen alle bestaande verbindingen (Oosterdokskade, Oosterdoksstraat en Oosterdoksdraaibrug) weer beschikbaar. Bovendien komt er een nieuwe straat bij tussen het Conservatorium en het nieuwe gebouw, de Ton de Leeuwstraat.

Hoe wordt de Ton de Leeuwstraat ingericht?

De straat wordt autoluw en als voetgangersgebied ingericht. Auto’s kunnen er laden en lossen, het wordt geen doorgaande verbinding. De Ton de Leeuwstraat eindigt namelijk op het plein voor het nieuwe gebouw.

Wie was Ton de Leeuw?

Ton de Leeuw (Rotterdam, 16 november 126 – Parijs, 31 mei 1996) was een vooraanstaand Nederlands componist en muziekpedagoog.

Hoe wordt het plein voor het gebouw ingericht?

Het ontwerp voor de openbare ruimte wordt door de ontwikkelaar en de gemeente gezamenlijk gemaakt. Uitgangspunt is dat het plein open wordt ingericht. Er komt een aantal bomen aan de oostzijde van het gebouw en langs de Ton de Leeuwstraat. De openheid van het plein wordt versterkt door het ontbreken van fietsnietjes. Eventuele extra voorzieningen in de openbare ruimte worden zo gemaakt dat ze niet uitnodigen om er fietsen tegenaan te parkeren.

Waar vind ik meer informatie over de verkoop van de appartementen?

De verkoop van de woningen is begin 2021 gestart. Kijk op de website www.ode-apartments.nl voor meer informatie.