Planning

Het bouwen van een dergelijk complex gebouw gebeurt in fases. Onderstaande planning geeft een overzicht van de bouwactiviteiten, een detailplanning voor de komende bouwfase en een globale planning voor het hele bouwproject.

Bouwactiviteiten vanaf april 2018 – ca mei 2019

 • Vanaf 9 april is de Oosterdoksstraat afgesloten ter hoogte van bouwterrein
 • Heiwerkzaamheden eind april 2018 gereed
 • Opbouwen 4 tal bouwkranen
 • Starten met opbouwen parkeergarage/hellingbaan parkeergarage storten
 • Bouw nieuwe ingang parkeergarage
 • Plaatsing W-kolommen overkraging
 • Bouw hulpconstructie en veiligheidsdek over Oosterdoksstraat
 • Realisatie stalen constructie overkraging

Bouwactiviteiten vanaf juni 2019

 • In gebruikname nieuwe in- en uitrit parkeergarage
 • Slopen oude inrit parkeergarage
 • Bouwwerkzaamheden laag -1 t/m 2

Globale planning

Het hele project duurt tot medio/eind 2021. In de globale planning zijn de verschillende onderdelen van het project terug te herkennen: realiseren van uitbreiding parkeergarage met een nieuwe inrit, het kantoorgebouw en de woningen, en de inrichting van de openbare ruimte.

 • Medio nov. 2017 – begin 2019: realiseren uitbreiding parkeergarage
 • Eind 2020 – medio/eind 2021: oplevering kantoor, voorzieningen en uitbreiding parkeergarage
 • Eind 2020 – medio/eind 2021: inrichten openbare ruimte en plein voor het gebouw
 • In de loop van 2021: oplevering woningen