Planning

Het bouwen van een dergelijk complex gebouw gebeurt in fases. Het hele project duurt tot voorjaar 2022. In de globale planning zijn de verschillende onderdelen van het project te noemen: realiseren van uitbreiding parkeergarage met een nieuwe inrit (gereed), het kantoorgebouw en de woningen, en de inrichting van de openbare ruimte.

Globale planning

  • Medio nov. 2017 – voorjaar 2019: realiseren uitbreiding parkeergarage (inmiddels opgeleverd)
  • Voorjaar 2022: oplevering kantoor, voorzieningen, woningen en uitbreiding parkeergarage
  • Voorjaar 2022: inrichten openbare ruimte en plein voor het gebouw