Planning

Het bouwen van een dergelijk complex gebouw gebeurt in fases. Met de eerste bouwactiviteiten is gestart in de 2e helft van 2017. In de huidige bouwfase ligt de focus op het leggen van het fundament voor het gebouw. Dat begint met de heiwerkzaamheden waarmee begin 2018 begonnen is. Daarna volgt het opbouwen van de uitbreiding van de parkeergarage met het storten van de verschillende parkeerlagen. Ook de overkraging van het gebouw over de Oosterdoksstraat wordt gemaakt.

Onderstaande planning geeft een overzicht van de bouwactiviteiten, een detailplanning voor de komende bouwfase en een globale planning voor het hele bouwproject.

Bouwactiviteiten vanaf april 2018 – ca april 2019

 • Vanaf 9 april afsluiting Oosterdoksstraat ter hoogte van bouwterrein
 • Heiwerkzaamheden eind april 2018 gereed
 • Opbouwen 5 tal bouwkranen
 • Starten met opbouwen parkeergarage/hellingbaan storten
 • Slopen oude inrit parkeergarage

Werkzaamheden Oosterdoksstraat

 • Bouw nieuwe ingang parkeergarage
 • Plaatsing W-kolommen overkraging
 • Bouw hulpconstructie en veiligheidsdek over Oosterdoksstraat
 • Realisatie stalen constructie overkraging

Globale planning

Het hele project duurt tot medio 2021. In de globale planning zijn de verschillende onderdelen van het project terug te herkennen: realiseren van uitbreiding parkeergarage met een nieuwe inrit, het kantoorgebouw en de woningen, en de inrichting van de openbare ruimte.

 • Medio nov. 2017 – begin 2019: realiseren uitbreiding parkeergarage
 • Eind 2020 – medio 2021: oplevering kantoor, voorzieningen en uitbreiding parkeergarage
 • Eind 2020 – medio 2021: inrichten openbare ruimte en plein voor het gebouw
 • In de loop van 2021: oplevering woningen