Privacy

Rabo Vastgoedgroep is onderdeel van Rabobank Groep en behoort tot de grootste vastgoedondernemingen van Nederland. De activiteiten van Rabo Vastgoedgroep zijn ondergebracht in diverse bedrijfsonderdelen.

Voor de Rabo Vastgoedgroep staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten, -producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van de Rabo Vastgoedgroep

De Rabo Vastgoedgroep is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten. Een exemplaar van de gedragscode kunt u downloaden middels de volgende hyperlink: Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens (PDF, 195 Kb)2. De door u verstrekte persoonsgegevens zijn in beginsel alleen beschikbaar voor het onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep waaraan u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens kunnen echter centraal worden geregistreerd zodat andere onderdelen van Rabobank Groep aan de centraal geregistreerde gegevens kunnen toetsen om fraude en witwassen te voorkomen, detecteren en bestrijden.3.Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep waar u klant bent.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat de Rabo Vastgoedgroep zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die de Rabo Vastgoedgroep jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
U hebt de mogelijkheid om aan het onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep waar u klant bent te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep waar u klant bent.
De onderdelen van de Rabo Vastgoedgroep in het kader van dit Privacy Statement zijn:

  • Het bestuurscentrum van Rabo Vastgoedgroep N.V.
  • BPD Ontwikkeling BV
  • Bouwfonds Investment Management

Vragen en contact

Indien u een vraag heeft over het privacybeleid kunt u een brief sturen naar het onderstaande adres. Vergeet u niet te vermelden op welk bedrijfsonderdeel uw verzoek betrekking heeft?

Rabo Vastgoedgroep
Juridische Zaken
Postbus 15
3870 DA Hoevelaken