6 maart 2019

Stand van zaken maart 2019

Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van de nieuwe in- en uitrit van de parkeergarage. De hellingbaan is al gereed en de nieuwe parkeerloge is bijna klaar. De nieuwe in- en uitrit wordt breder en er komt een aparte rijstrook voor abonnementhouders en eigenaren van een parkeerplaats.

Tijdens de bouwwerkzaamheden dient de parkeergarage bereikbaar te zijn en dit is zo nu en dan wel een uitdaging! Op de plek van de bestaande in- en uitrit wordt straks het ‘west gebouw’ gerealiseerd. In dit westelijk deel van het gebouw komen o.a. de woningen en is  ruimte voor horeca op de begane grond. Alvorens gestart kan worden met het bouwen van het ‘west gebouw’, dient uiteraard eerst de bestaande in- en uitrit te worden gesloopt. Voordat de aannemer kan starten met de sloop, moet de nieuw in- en uitrit in bedrijf genomen worden. Eind vorig jaar hebben we u bericht dat de ingebruikname van de nieuwe in- en uitrit rond medio april was voorzien. Door de complexiteit rondom het in gebruik nemen van een deel van het gebouw, terwijl ernaast en aan de bovenzijde van het gebouw volop werkzaamheden plaatsvinden, kan het zijn dat het ons niet gaat lukken om de nieuwe in- en uitrit in april al in gebruik te nemen. Zodra de exacte datum bekend is melden wij u dit uiteraard direct.

Omklap parking + filmpje
De ingebruikname van de nieuwe en het slopen van de bestaande in- en uitrit betekent dat de aanrijroute richting de parkeergarage gaat veranderen. De bestaande route loopt nu via de Oosterdoksstraat. Deze route wordt, vanaf de achterkant van het conservatorium, afgesloten in verband met de sloopwerkzaamheden. De aanrijroute van en naar de parkeergarage is vanaf de ingebruikname van de nieuwe in- en uitrit via de De Ruijterkade (klik hier voor het routekaartje). We zorgen ervoor dat u zo veilig via ons bouwterrein (onder de stalen hulpconstructie boven de weg door) de parkeergarage kan bereiken. Helaas is het door de beperkte breedte van de weg niet mogelijk om ook ruimte te maken voor een veilige route voor voetgangers en fietsers.

Om de route richting de parkeergarage uit te leggen en om u in het kort te laten zien hoe de nieuwe in- en uitrit er nu uitziet, hebben we een filmpje voor u gemaakt.

Informatieavond omgevingsprojecten
12 februari jl. waren wij als ontwikkelaar van project Kavel 5b/6 aanwezig bij de informatiemarkt over de Omgevingsprojecten Centraal Station en Oosterdokseiland. Tijdens deze avond hebben we aan de hand van de nieuwe routekaart de nieuwe aanrijroute naar de parkeergarage gepresenteerd. Daarnaast hebben we veel bekende gezichten gezien en omwonenden gesproken. Ook was er veel animo voor de nieuwe appartementen in het plan. De appartementen worden later in 2019 in verkoop gebracht, wie ingeschreven staat als belangstellende voor de woningen via de website oosterdokseiland.nl ontvangt in het voorjaar van 2019 middels een mailing meer informatie over de verkoop van de woningen en het type woningen.