22 december 2017

Start heiwerkzaamheden – 2 januari 2018

In de bouwkuip worden op dit moment de voorbereidingen getroffen voor de aanstaande heiwerkzaamheden. De grond is ontgraven en de hellingbaan, waarmee de heistellingen in de bouwkuip kunnen worden geplaatst, is aangelegd. Ook is een ponton aangemeerd langs de Oosterdokskade (bij de NEMO brug) waarlangs het grootste deel van de heipalen zal worden aangevoerd.

Wat betekent dit voor mij?

Dinsdag 2 januari 2018 starten de heiwerkzaamheden. Het heien gaat zorgen voor enige overlast. U kunt geluidsoverlast ervaren en ook trillingen gaan voelen. In de zomer van 2017 hebben we een proef gedaan met het slaan van een aantal heipalen. De metingen tijdens deze proef hebben uitgewezen dat het heien binnen de wettelijke normen kan plaatsvinden. In het gebied blijven we op verschillende plekken geluid en trillingen meten. Wij adviseren u, uit voorzorg, om kwetsbare spullen een veilige plek te geven.

Heitechniek

Bij het heien gebruiken wij twee type palen, de voorgevormde paal (de traditionele heipaal) en in de grond gevormde paal. De voorgevormde heipaal zorgt voor het bekende heigeluid en (mogelijke) trillingen. Het heien van de in de grond gevormde paal geeft aanzienlijk minder geluidsoverlast en leidt niet tot trillingen.

De reden dat wij twee type heipalen gebruiken heeft te maken met het hergebruik van de bestaande fundering. Voor het oude hoofdpostkantoor (het voormalige PostCS) zijn in het verleden reeds heipalen geslagen. De draagkracht van de bestaande palen in de grond willen wij maximaal kunnen benutten. Dit lukt alleen wanneer we daar voorgevormde palen naast slaan.

Fasering

De heiwerkzaamheden zijn naar verwachting medio april 2018 gereed. De meeste overlast is te verwachten in de eerste periode die duurt tot medio februari 2018; dan worden de voorgevormde palen in de grond geslagen. De piek van de geluidsbelasting ligt in de eerste twee weken van januari. Volgens planning gebruiken wij in die periode twee heistellingen. Zo kunnen we zo snel mogelijk de palen dichtbij het Conservatorium slaan. We benutten daarmee de lesvrije periode van het Conservatorium in de eerste week van januari.

Planning

– 2 januari 2018 – half februari 2018: heien van voorgevormde palen
– medio februari – half april 2018: plaatsen van in de grond gevormde palen

Er mag geheid worden tussen 07:00 en 19:00 uur, van maandag tot en met zaterdag. De zaterdag gebruiken wij alleen als een uitloop op de heiplanning optreedt.