14 juni 2019

Start sloop oude in-en uitrit parkeergarage

De nieuwe in- en uitrit van de parkeergarage Oosterdokseiland is op 3 juni 2019 in gebruik genomen. De volgende stap is het slopen van de oude in- en uitrit van de Oosterdoksparkeergarage. Vanaf volgende week maandag 17 juni 2019 zal worden gestart met de sloop.  De sloopwerkzaamheden zullen circa twaalf weken in beslag nemen.

De sloopwerken worden uitgevoerd middels een sloopkraan met sloopschaar (zie foto). Afgelopen week hebben we een aantal tests uitgevoerd, om de geluidsoverlast te kunnen meten. Het resultaat van deze tests is dat er wel hinder gaat ontstaan, maar dat deze binnen de normen blijven. Als u dichtbij de oude in- en uitrit woont dan kunt u hinder van het sloopwerk ondervinden.
Het vrijgekomen puin wordt afgevoerd met vrachtwagens via de bouwplaats van kavel 5B/6 in de richting van De Ruijterkade.

Nadat de sloop van de oude in-en uitrit heeft plaats gevonden, worden er in de straat van het afgezette deel van de Oosterdoksstraat (achter de oude in- en uitrit) graafwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het verleggen van diverse kabels & leidingen. Daarnaast wordt een fundering aangebracht. Deze fundering is nodig om een extra kolom aan te brengen waar het gebouw straks op komt te staan. Ook wordt het ‘crashdeck’ (rode stalen constructie boven de weg) dat er o.a. voor zorgt dat er geen bouwmaterialen op de weg kunnen vallen, doorgetrokken boven dit deel van de weg.