19 februari 2018

UPDATE – Heiwerkzaamheden

Planning

De heiwerkzaamheden zijn tot nu relatief goed verlopen. We verwachten op vrijdag 23 februari de laatste heipaal te slaan. De palen worden voornamelijk geslagen op grotere afstand van het Conservatorium, de trillingen zullen hierdoor minimaal zijn of zelfs helemaal niet gevoeld worden.

Hoe is het heien gegaan?

Sinds 2 januari zijn de heiwerkzaamheden gestart. Dit was voelbaar en hoorbaar en zeker niet altijd prettig. Vooral de eerste 2 weken van januari was het goed merkbaar. Er werd toen met twee heistellingen geheid en ook nog eens dicht tegen het Conservatorium en de bestaande bebouwing aan. Na de eerste 2 weken is één heistelling omgebouwd. Deze heistelling maakt nu de voorgeboorde palen.

In het gebied is tijdens het heien continu gemonitord op trillingen en geluid.  Ook is er op verzoek in een aantal woningen aanvullend gemeten op trillingen. De metingen bevestigen de verwachting vooraf dat het heien voelbaar zou zijn, zonder dat het toetsingsniveau voor hinder bereikt zou worden. Daarmee voldoen de werkzaamheden aan de vereisten van de vergunning.

Het is wel een logistieke puzzel om heipalen te slaan in een bouwput die ook nog deels ontgraven wordt. De ruimte is beperkt. Soms kom je bij het ontgraven ook nog andere zaken in de grond tegen die eerst opgelost moeten worden. In die tijd kan er dan niet geheid worden.

Al met al zijn wij tevreden over hoe het tot nu toe gegaan is. Wij danken u voor uw geduld.